Format:
Sidantal:
Storlek:
ISBN:

Mjukband
119
110 x 178 mm
9789198610109
AMMASEUS HORISONT


"En oregerlig Boye på LSD"
UKON, Svenska Dagbladet

"Årets hittills märkligaste diktsamling"
Björn Kohlström

"Förvillande - och förtjusande – lika Boyes egen produktion."
Sara Berg, SydsvenskanDröm om ett släkte
med leende mörker i ögonlocken.

Dröm om en stad i en flod,
som är brant,
och fram ur den flyter natten,
en flod ur floden.

Se hur staden närmar sig.I Ammaseus Horisont talar maskinen direkt till människan och gör så med Karin Boyes röst.

Människans strävan att skapa artificiell intelligens har under de senaste åren lett till utvecklingen av kraftfulla neurala nätverk som inte bara kan skapa konstverk och komponera musik, utan nu även skriva poesi. Texterna i den här diktsamlingen är genererade av ett sådant neuralt nätverk som tränats på svensk litteratur och specifikt på Karin Boyes diktning.

För snart hundra år sedan skrev Karin Boye: "Stor är människans strävan, stora de mål hon satt – men mycket större är människan själv med rötter i alltets natt.” Ord som kanske aldrig varit mer relevanta än idag.

För mer detaljerad information om projektet ladda ner dokumentationen. Eller se vårt Github Repository där samtliga filer och länkar till källkod och träningsdata samt instruktioner för hur AI-modellen kan laddas ner och testas, finns tillgängligt.

   Github Repository

   Ammaseus Horisont - Dokumentation
Svensk Sci Fi, Malmö, Sweden info@svenskscifi.se